• Calculator
  • T
  • N
  • M
  • Stage

IIIA-T3SatellN2

Primary tumor is associated with spearate tumor nodule(s) in same lobe; No regional lymph node metastasis; No distant metastasis